Biegi dla dzieci i młodzieży “W drodze do maratonu”

REGULAMIN

Biegowej imprezy rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży „W drodze do maratonu”.

CEL IMPREZY

Popularyzowanie biegania wśród dzieci i młodzieży poznańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

ORGANIZATOR

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

PATRONAT

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA IMPREZY

14 października 2017 r. – tereny przy Jeziorze Maltańskim – od godz. 9:00 do 14:00

PROGRAM IMPREZY

(godzina startu może nieznacznie ulec zmianie):
9:00 – 3000 m chłopców: roczniki 1998, 1999, 2000, 2001
9:30 – 3000 m dziewcząt: roczniki 1998, 1999, 2000, 2001
10:00 – 2000 m chłopców: roczniki 2002,2003, 2004
10:30 – 2000 m dziewcząt: roczniki 2002,2003, 2004
11:00 – 1000 m chłopców: roczniki 2005,2006, 2007
11:30 – 1000 m dziewcząt: roczniki 2005,2006, 2007
12:00 – 500 m chłopców: roczniki 2008, 2009
12:15 – 500 m dziewcząt : roczniki 2008, 2009
12.30 – 500 m chłopców: roczniki 2010, 2011, 2012
12.45 – 500 m dziewcząt: roczniki 2010, 2011, 2012
13.00 – ok. 100 m chłopców: rocznik 2013 i młodsi
13.15 – ok. 100 m dziewcząt: rocznik 2013 i młodsze

 • Zawody będą rozgrywane w oparciu o przepisy zawarte w niniejszym regulaminie.
 • Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z podporządkowaniem się regułom ustalonym przez Organizatora.
 • Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na pogodę.
 • Pomiar czasu będzie się odbywał za pomocą elektronicznych czipów umieszczonych na numerach startowych.
 • Ustala się limit zgłoszeń na 2000 zawodników łącznie dla zgłoszeń grupowych i indywidualnych.

BIURO ZAWODÓW:

 • w dniu 13.10.2017 (piątek) numery startowe można będzie odbierać w biurze zawodów, w Hali nr 3 Międzynarodowych Targów Poznańskich (wejście od ul. Głogowskiej) w godz. 10.00 do 20.00,
 • w dniu biegu 14.10.2017 (sobota) biuro zawodów znajdować się będzie w miejscu startu poszczególnych biegów (mapa), tereny przy Jeziorze Maltańskim. Czynne w dniu zawodów od godz. 7.30,
 • odbiór numerów startowych w dniu zawodów najpóźniej na 45 min. przed najwcześniejszym biegiem, w którym uczestniczą zawodnicy danej kategorii.

ZGŁOSZENIA DO BIEGÓW:

 • zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej do 10.10.2017 do godz. 16.00 poprzez stronę https://foxter-sport.pl/w-drodze-do-maratonu-2017
 • w dniu zawodów zapisy możliwe tylko w przypadku niewyczerpanego limitu miejsc najpóźniej na godzinę przed startem (dotyczy tylko i wyłącznie zapisywania pojedynczych zawodników, nie będzie możliwości zapisów grupowych),
 • zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika i opiekuna, że uczestnik zawodów jest zdrowy i przygotowany do podjęcia intensywnego wysiłku fizycznego,
 • odpowiedzialność za start zawodnika i związane z tym wszelkie konsekwencje ponosi opiekun,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu zawodników nie uprawnionych do startu,
 • każdy uprawniony do biegu zawodnik posiada na czas trwania zawodów ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków,
 • każdy zawodnik otrzymaną kartkę startową z numerem przypina agrafkami na piersiach,
 • numery startowe zniszczone i niemożliwe do odczytania przez system pomiarowy nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji. Za zniszczenie numeru startowego pobrana będzie opłata w wysokości 10 zł, płatna na miejscu w dniu zawodów,
 • uczestnicy nie wnoszą jakichkolwiek opłat za udział w biegu.

NAGRODY, PUNKTACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ

 • pierwszych pięciu zawodników w kategorii wiekowej otrzyma upominki,
 • każdy uczestnik biegu otrzyma medal uczestnictwa. Warunkiem otrzymania medalu będzie zdanie numeru startowego z chipem,
 • prowadzona będzie także punktacja zespołowa szkół w trzech kategoriach:
  1) szkoły podstawowe,
  2) gimnazjalne,
  3) ponadgimnazjalne
 • każdy uczestnik, który ukończy bieg (niezależnie od zajętego miejsca) uzyskuje w punktacji drużynowej 1 punkt. Najlepsza szkoła w każdej z kategorii, która zgromadzi największą liczbę uczestników otrzyma nagrodę w wysokości 2000 zł w postaci bonów na zakup sprzętu sportowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Dzieci i młodzież biorąca udział w biegach musi posiadać strój sportowy. Obowiązuje również zakaz biegania w słuchawkach. Niedostosowanie się grozi dyskwalifikacją.

/ regulamin
/ rejestracja

/ bieg na 100m
/ bieg na 500m
/ bieg na 1000m
/ bieg na 2000m
/ bieg na 3000m

Share on FacebookShare on Google+
Wszystkie banery
grafika-ti honorujemy kartę dużej rodziny Grafika, Poznańska Karta Turystyczna oferta dla seniorów
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Malta
ul. Wiankowa 3
61-131 Poznań
tel. (61) 876 60 11
fax. (61) 876 51 21
yt
Menu