Wycinają drzewa nad Maltą, ale na ich miejsce posadzą nowe

W pobliżu jeziora Maltańskiego właśnie rozpoczęła się kolejna wycinka drzew. Tym razem jest ona przeprowadzana ze względów bezpieczeństwa i wynika z przeprowadzonej na zlecenie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji ekspertyzy dendrologicznej. Miasto planuje w tym miejscu nasadzenia rekompensacyjne.

Ekspertyza dendrologiczna została wykonana po wypadku, w którym na kobietę jeżdżącą na rolkach wokół Malty spadł konar. Zgodnie z dokumentem na terenach zarządzanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji wyciąć trzeba około 250 drzew obumarłych, nie rokujących szans na przeżycie i zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia. Dotychczas Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydał decyzję na usunięcie 89 drzew. Kolejne decyzje powinny zostać wydane wkrótce.

W pierwszym etapie wycinka będzie dotyczyć drzew po zachodniej stronie akwenu, w pobliżu startu toru regatowego i galerii handlowej. Większość z tych drzew to łatwo łamiące się topole. W zamian za usuwane drzewa Marszałek nakłada na Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych w stosunku 1:1 na terenach wokół akwenu. Oznacza to, że za każde wycięte drzewo posadzone zostanie nowe. Będą to m.in. klony, ambrowce, lipy, grusze, głogi, jodły i sosny. Równocześnie w obrębie kilkuset drzew rosnących w pobliżu jeziora prowadzone są zabiegi pielęgnacyjne, polegające na przycięciu koron. Prace będą sukcesywnie prowadzone przez cały rok 2017.

Ze względu na ogólnodostępny charakter terenów nad Maltą i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w jego pobliżu, ekspertyza wykracza poza granice terenu pozostającego w zarządzie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Wytyczne z ekspertyzy, które dotyczą drzew znajdujących się na nieruchomościach pozostających w gestii innych podmiotów, są im sukcesywnie przekazywane z prośbą o realizację.

Drzewo do wycinki

Drzewo do wycinki

Drzewo do wycinki

Drzewo do wycinki

 

Share on FacebookShare on Google+
Wszystkie banery
grafika-ti honorujemy kartę dużej rodziny Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Malta
ul. Wiankowa 3
61-131 Poznań
tel. (61) 876 60 11
fax. (61) 876 51 21
Menu