A
A
A
wersja kontrastowa
Zakaz spożywania wody ze Źródełka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, iż kontrolne badanie próbki wody pobranej w dniu 18 lipca 2017 r. ze Źródełka nad Maltą,
ul. Wiankowa 1 w Poznaniu wykazało obecność bakterii grupy coli.
W zawiązku z tym !!! WODY NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH !!!

Share on FacebookShare on Google+
Wszystkie banery
pro-rodzina nordic nordic
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Malta
ul. Wiankowa 3
61-131 Poznań
tel. (61) 876 60 11
fax. (61) 876 51 21
Menu