Odwołanie zakazu spożywania wody ze Źródełka

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu po ponownym przebadaniu próbki wody pobranej w dniu 8 sierpnia 2017 r. ze Źródełka nad Maltą, ul. Wiankowa 1 w Poznaniu wycofał zakaz spożywania wody z tego miejsca. Przypomnijmy, że wcześniejsze badanie wykazało w źródle tym obecność bakterii grupy coli.

Share on FacebookShare on Google+
Wszystkie banery
grafika-ti honorujemy kartę dużej rodziny Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Malta
ul. Wiankowa 3
61-131 Poznań
tel. (61) 876 60 11
fax. (61) 876 51 21
Menu