Źródełko nad Maltą

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu na podstawie badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 08.08.2017r. ze Źródełka nad Maltą ul. Wiankowa 1 w Poznaniu, informuję, że jej jakość pod względem bakteriologicznym odpowiada wymaganiom wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Share on FacebookShare on Google+
Wszystkie banery
grafika-ti honorujemy kartę dużej rodziny Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Malta
ul. Wiankowa 3
61-131 Poznań
tel. (61) 876 60 11
fax. (61) 876 51 21
Menu